ρυπογόνος

-α, -ο, θηλ. και -ος, Ν
αυτός που ρυπαίνει το περιβάλλον.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ρύπος + -γόνος (< γόνος < γίγνομαι), πρβλ. καπνο-γόνος].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.